Senior klub Pečovatelské služby města Pečky

...chcete prožít své stáří aktivně, i přes omezení daná věkem a případným zdravotním postižením? 
         ….navštivte náš Senior klub!

Senior klub je určen pro seniory od 60 let z Peček a přilehlých obcí a je zaměřen na zájmové, volnočasové, vzdělávací a pohybově-aktivizační činnosti.

Scházíme se prostorách Klubovny DPS Chvalovická 1042, 2. patro.

Senior klub nabízí tyto pravidelné aktivity:

  • Pondělky 12:30 – 15:30 Tvořivá dílna (dle aktuální nabídky – společně tvoříme s papíru, látek, přírodních materiálů)
  • Úterý 09:30 -10:30 Cvičení na židli (nenáročné pohybové a dechové cvičení prováděné v sedě
  • Středa 09:45-10:45 Trénink paměti
Dle aktuální nabídky dále:
  • Návštěvy divadel, koncertů, výlety, apod.

Cena - roční členský poplatek: 250,- Kč/senioři z Peček (mimo Pečky 350,- Kč)

Tento členský poplatek opravňuje účastnit se aktivit Senior klubu

Dle finanční náročnosti jednotlivých aktivit je možný další příspěvek (na keramiku, na autobusovou dopravu, apod.)

Kontakt: Silvie Chocholová: 321/785 468