pdfSazebník úkonů
pdfPravidla pro poskytování pečovatelské služby
pdfPodrobné informace o službě
pdfInformace o podání stížnosti

Pečovatelská služba
je spolufinancována
Středočeským krajem
Pečovatelská služba je spolufinancována Středočeským krajem

Pečovatelská služba

Máte pocit, že již Vy sám nezvládáte, nebo jen velmi těžko to, co pro Vás bylo dřív maličkostí? Že to často nejde ani s pomocí rodiny? Nebo nechcete svoji rodinu zatěžovat s pomocí Vám? 
….anebo máte v blízkosti takového člověka, který by potřeboval větší péči, na kterou už sám nestačí?

Potřebujete pomoc:
- s uvařením
- se zajištěním každodenní stravy
- podat jídlo
- s nákupy a obstaráváním běžných záležitostí
- se základní hygienou (vykoupat se, umýt si vlasy, ostříhat si nehty)
- uklidit si doma
- ...nebýt doma stále sám? 

...tak pro Vás nebo Vašeho blízkého tu je Pečovatelská služba města Pečky.

Posláním pečovatelské služby je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění důstojně žít v domácím prostředí.

Principy poskytovaných služeb:

 • respektování soukromí uživatele
 • respektování lidské důstojnosti každého člověka
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • podpora aktivního života

Cílem služby je podporovat běžný způsob života u osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a poskytovat kvalitní služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina osob a její věková struktura:

 • Cílová skupina
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
  • Věková struktura
  • bez omezení věku
 • Věková struktura
  • Od 1 roku věku

Pečovatelská služba u cílové skupiny „rodiny s dítětem/dětmi“ může být poskytnuta:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí (poskytována bez úhrady)
 • rodinám, které trvale pečují o dítě s těžkým zdravotním postižením
 • přechodně rodinám při vážných překážkách na straně rodičů, jako je např. nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba nebo úmrtí jednoho z rodičů

Postup při zavádění pečovatelské služby:

Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem, osobně v sídle organizace. Následně Vás navštívíme, abychom si sdělili, co byste od nás potřeboval(a) a co můžeme nabídnout my Vám a za jakých podmínek, včetně ceny za službu. Vztah mezi klientem a Pečovatelskou službou městem Pečky je smluvní, tj. pečovatelská služba Vám bude poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi námi jako poskytovatelem a Vámi jako klientem.

Provozní doba poskytování pečovatelské služby:

 • od pondělí do pátku v době od 7.00 do 15.30 hodin
 • v případě potřeby je možné domluvit poskytování služby i mimo pravidelnou pracovní dobu a to až do 19.30 hod., dále o víkendu a svátku (kromě dovozu obědů)

Formy poskytování pečovatelské služby

 • terénní – poskytovaná v domácnosti uživatele
 • ambulantní – poskytovaná ve středisku osobní hygieny v sídle organizace

Ve středisku osobní hygieny můžete využít:

 • pomoc s osobní hygienou (středisko disponuje vanou s vestavěným zvedákem a sedačkou v rohu vany, sprchovým koutem se sklopným sedátkem, madla jsou samozřejmostí)

Na středisko osobní hygieny navazuje prádelna organizace, kde Vám zajistíme vyprání Vašeho osobního nebo ložního prádla.

Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu  základních a tzv. fakultativních (doprovodných) činností.  Základní činnosti jsou dané prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.) Fakultativní činnosti mohou být poskytnuty ale pouze tehdy, pokud uživatel využívá základní činnosti.

Poskytované základní činnosti:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc pří úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • dovoz nebo donáška stravy
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • běžný úklid a údržba domácnosti (pravidelné využívání min. 2x měsíčně)
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování (pro uživatele běžně využívající běžný úklid)
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba kamen
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení osobního prádle, popřípadě jeho drobné opravy
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod. a doprovázení zpět
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

Poskytované fakultativní (doprovodné) činnosti:

1. dohled nad dospělým uživatelem
2. doprava vozidlem Pečovatelské služby do střediska osobní hygieny nebo na akci pořádanou organizací a zpět
3. doprava uživatele za soukromou záležitostí
4. vyřizování úředních, finančních nebo domácích záležitostí
5. jednoduchý pečovatelský úkon (zapůjčení tonometru, bandáž a mazání dolních končetin, ošetření odřenin a drobných řezných ran)
6. dohled nad užíváním léků
7. přemývání silně znečistěných jídlonosičů (u uživatelů využívající dovoz oběda)