Senior klub Pečovatelské služby města Pečky

...chcete prožít své stáří aktivně, i přes omezení daná věkem a případným zdravotním postižením? 
         ….navštivte náš Senior klub!

Senior klub je určen pro seniory od 60 let z Peček a přilehlých obcí a je zaměřen na zájmové, volnočasové, vzdělávací a pohybově-aktivizační činnosti.

Harmonogram aktivit a místa konání:

  • Úterý 12:30 -15:30
    Tvořivá dílna – výtvarná učebna ZUŠ Pečky (ul. Barákova 700, Pečky)
  • Středa 09:45-10:45
    Trénink paměti – přízemí Kulturního střediska Pečky
  • Čtvrtek 09:30-10:30
    Cvičení na židli – přízemí Kulturního střediska Pečky
Dle aktuální nabídky dále:
  • Návštěvy divadel, koncertů, výlety, apod.

Cena - roční členský poplatek: 350,- Kč/senioři z Peček (mimo Pečky 500,- Kč)

Tento členský poplatek opravňuje účastnit se aktivit Senior klubu

Dle finanční náročnosti jednotlivých aktivit je možný další příspěvek (na keramiku, na autobusovou dopravu, apod.)

Kontakt: Silvie Chocholová: 321/785 468