pdfSazebník úkonů
pdfZakladní informace o poskytování pečovatelské služby
pdfPravidla pro poskytování pečovatelské služby
pdfInformace o podání stížnosti

Pečovatelská služba
je spolufinancována
Středočeským krajem
Pečovatelská služba je spolufinancována Středočeským krajem

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat takovou podporu, pomoc a péči osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Máte pocit, že již Vy sám nezvládáte, nebo jen velmi těžko to, co pro Vás bylo dřív maličkostí? Že to často nejde ani s pomocí rodiny? Nebo nechcete svoji rodinu zatěžovat s pomocí Vám?  
….anebo máte v blízkosti takového člověka, který by potřeboval větší péči, na kterou už sám nestačí?

Potřebujete pomoc:
- s uvařením
- se zajištěním každodenní stravy
- podat jídlo
- s nákupy a obstaráváním běžných záležitostí
- se základní hygienou (vykoupat se, umýt si vlasy, ostříhat si nehty)
- uklidit si doma
- ...nebýt doma stále sám? 

...tak pro Vás nebo Vašeho blízkého tu je Pečovatelská služba města Pečky.

Posláním pečovatelské služby je poskytovat takovou pomoc a podporu osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Zásady poskytovaných služeb:

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování soukromí klienta
 • respektování lidské důstojnosti každého člověka
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • podpora samostatnosti
 • podpora udržení stávajících schopností a dovedností

Cíle pečovatelské služby:

 • Umožnit klientům přes omezení daná vědem a zdravotním znevýhodněním setrvat v domácím prostředí co nejdéle
 • Klient má zajištěnou bezpečnou osobní hygienu v domácím prostředí, případně ve středisku osobní hygieny, pokud nejsou domácí podmínky dostatečně bezpečné
 • Klient má zajištěnu pomoc při běžných domácích úkonech (oblékání, svlékání, nákup a pochůzka – např. vyzvednutí receptu v lékárně)
 • Klient má zajištěnou pomoc při snídani, obědě a večeři
 • Klient má zajištěný bezpečný pobyt a pohyb v domácím prostředí.

Cílová skupina osob a její věková struktura:

 • Cílová skupina
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
 • Věková struktura
  • bez omezení věku

Pečovatelská služba u cílové skupiny „rodiny s dítětem/dětmi“ může být poskytnuta:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí (poskytována bez úhrady)

Vymezený okruh osob je pouze orientační, vždy záleží na posouzení sociálního pracovníka v průběhu jednání o poskytnutí pečovatelské služby, zda se osoba nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou je zapotřebí řešit právě poskytnutím sociální služby.

Postup při zavádění pečovatelské služby:

Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem, osobně v sídle organizace. Následně Vás navštívíme, abychom si sdělili, co byste od nás potřeboval(a) a co můžeme nabídnout my Vám a za jakých podmínek, včetně ceny za službu.
Součástí jednání je vždy poskytnutí odborného sociálního poradenství, včetně zprostředkování kontaktu na další veřejné služby.
Vztah mezi klientem a Pečovatelskou službou městem Pečky je smluvní, tj. pečovatelská služba Vám bude poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi námi jako poskytovatelem a Vámi jako klientem.

Provozní doba poskytování pečovatelské služby:

 • Ve středisku osobní hygieny : od pondělí do pátku v době od 7.00 do 15.30 hodin
 • Terénní pečovatelská služba v domácnostech klientů – každý den 7.00 – 20.30 (kromě dovozu obědů)

Místní dostupnost pečovatelské služby:

 • Pečky a obce do 15 km dojezdu

Formy poskytování pečovatelské služby

 • terénní – poskytovaná v domácnosti uživatele
 • ambulantní – poskytovaná ve středisku osobní hygieny v sídle organizace

Ve středisku osobní hygieny můžete využít:

 • pomoc s osobní hygienou (středisko disponuje vanou s vestavěným zvedákem a sedačkou v rohu vany, sprchovým koutem se sklopným sedátkem, madla jsou samozřejmostí)

Na středisko osobní hygieny navazuje prádelna organizace, kde Vám zajistíme vyprání Vašeho osobního nebo ložního prádla.

Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu  základních a tzv. fakultativních (doprovodných) činností.  Základní činnosti jsou dané prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.) Bližší specifikace základních a fakultativních činností je uveden v sazebníku Pečovatelské služby města Pečky.