Pečovatelská služba města Pečky


Pečovatelská služba města Pečky

Jsme příspěvkovou organizací města Pečky, jejímž účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování podpůrných aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Našim posláním je poskytovat takovou podporu, pomoc a péči osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Poskytujeme tyto služby:

 • Pečovatelská služba dle § 40 zákona o sociálních službách
 • Denní stacionář dle § 46 zákona o sociálních službách
 • Senior klub - volnočasové aktivity pro seniory
 • Senior dopravu - pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Doplňkové služby - služby pro veřejnost - pedikúra, masáže
Služby poskytujeme občanům Peček a přilehlých obcí do 15 km dojezdu.
Sídlíme v přízemí Domu s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách, kde se také nachází středisko osobní hygieny, prádelna pečovatelské služby a denní stacionář.
Ve druhém patře budovy v klubovně je umístěn Senior klub Pečovatelské služby města Pečky. Pečovatelská služba města Pečky

Sídlíme v Domě s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách, v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. V budově je též středisko osobní hygieny, prádelna pečovatelské služby a denní stacionář pro seniory.

Senior klub Pečovatelské služby města Pečky je umístěn v Klubovně ve druhém patře Domu s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách.

Principy poskytovaných služeb:

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování soukromí klienta
 • respektování lidské důstojnosti každého člověka
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • podpora samostatnosti
 • podpora udržení stávajících schopností a dovedností
 • podpora aktivního života

Na fotografii vidíte průčelí našeho sídla, na plánku města je jeho poloha.

loga loga