pdfCeník - denního stacionáře
pdfZákladní pravidla
pdfInformace pro zájemce
pdfRozvrh činností v DS
pdfInformace o podání stížnosti

Denní stacionář Pečky

Posláním denního stacionáře Pečky je zajistit potřebným osobám náležitou podporu, pomoc a péči druhé osoby během dne z důvodu oslabení osobních kompetencí daná věkem nebo zdravotním stavem a zároveň ulehčit rodinám, které o takové blízké pečují.
Denní stacionář je určen je pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním od 40 let z Peček a přilehlých obcí do cca 15 km.

Cíle denního stacionáře

 • podporovat samostatnost a soběstačnost klientů a to zejména ve zvládání sebeobsluhy a rozvíjení dosud získaných schopností, dovedností a návyků (mentálních, motorických, sociálních)
 • poskytnout prostor pro aktivní trávení volného času a rozvíjení sociálních kontaktů
 • umožnit klientům podporu a pomoc v době, kdy jim nemůže být zajištěna rodinou a zároveň odlehčit rodinným pečujícím, aby oni sami mohli žít plnohodnotným životem
 • zamezit sociální izolaci klientů
 • klienty pocitu samoty a opuštěnosti

Kde službu poskytujeme?

Denní stacionář pro seniory poskytujeme v sídle organizace, ul. Chvalovická 1042, Pečky.
Z prostor denního stacionáře lze také přímo vycházet do uzavřeného atria DPS.

Provozní doba poskytování služby:

 • od pondělí do pátku v době od 8.30 do 15.00 hodin

Základní cena za poskytování základních činností služby:

 • 70,- Kč/hodinu (dle skutečně poskytnutých činností)
 • 1. den služby je poskytován na zkoušku zdarma

S čím Vám můžeme pomoci:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně

Ve stacionáři Vám pomůžeme s oblékáním a osobní hygienou (ve stacionáři je k dispozici bezbariérový sprchový kout s WC), pomoc s přesunem na vozík nebo lůžko.

Poskytnutí stravy během celého dne

Pomůžeme Vám s přípravou dopolední a odpolední svačiny, zajistíme Vám oběd ze smluvní vývařovny, pomůžeme s naservírováním stravy, případně s nakrájením stravy na sousta a najezením. Dohlédneme na dodržování pitného režimu, a abyste si správně užil(a) léky.

Poskytnutí vzdělávacích, aktivizačních činností a sociálně terapeutických činností:

Během dne se můžete zapojit do různých činností, podporující psychické, sociální i manuální dovedností- zapojení do jednoduché přípravy stravy – 1x týdně vaření a pečení, čtení a probírání denního tisku, luštění křížovek, skládání puzzle, jednoduchá cvičení na trénink paměti, cvičení na židli, apod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Podnikáme vycházky po DPS, do atria DPS, a blízkého okolí. Uživatelé stacionáře mají možnost využít nabídku Senior klubu Pečovatelské služby města Pečky, se kterou jsou pravidelně seznamování. Uživatelé mohou využít možnosti rodinné návštěvy v denním stacionáři.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Můžeme Vás doprovodit k lékaři, na úřady, a pomoci při jednání s různými institucemi.

Poskytneme Vám společnost v příjemném prostředí době, kdy je Vaše rodina v zaměstnání.
Do denního stacionáře Vás můžeme dovézt a odvézt zpět domů.

Službu denní stacionář lze kombinovat s pečovatelskou službou - např. koupel ve vaně se zvedákem ve středisku osobní hygieny, kombinace péče ve stacionáři a doma v  odpoledních (večerních) hodinách a o víkendech a svátcích.

Zásady při poskytování denního stacionáře

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování soukromí klienta
 • respektování lidské důstojnosti každého člověka
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • podpora samostatnosti
 • podpora udržení stávajících schopností a dovedností
 • podpora aktivního života